Työvuorosuunnittelu vaivatta

Työvuorosuunnittelu vaivatta

Tehokas työvuorosuunnittelu tuo organisaatiolle monia etuja. Esimiesten työaikaa vapautuu mekaanisesta työvuorojen syöttämisestä ja korjailusta tuotannon laadun hiomiseen ja muuhun esimiestyöhön. Läpinäkyvyys paranee, tuotannonsuunnittelulla on aina ajantasainen tieto käytettävissä olevista henkilöresursseista ja tuotantoa voidaan mitoittaa ja ohjata tämän tiedon perusteella.

Ennakoitavuus paranee, työhyvinvointi lisääntyy. Vuorolistoja suunnitellessa voidaan ottaa paremmin huomioon mm. työntekijöiden osaaminen ja kustannussäästöjä saadaan minimoimalla ylimiehitys sekä ylityöt.

Integroituminen muihin järjestelmiin

Stafferi integroituu myös vaivatta muihin järjestelmiin – rajoittavana tekijänä on yleensä kohdejärjestelmän kyky joko ottaa vastaan tai tuottaa tarvittava data.

Ota yhteyttä ja viedään teidänkin organisaation työvuorosuunnittelu uudelle tasolle!

Työvuoro ja miehityssuunnittelu parantaa tehokkuutta ja työhyvinvointia


Suomessa joka neljäs työntekijä tekee vuorotyötä tai epäsäännöllistä työaikaa. Huolellinen työvuorosuunnittelu on merkittävää alasta riippumatta, sillä vuoro- ja yötyö on kuormittavaa niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisesti työtehtävistä riippumatta. Tästä johtuen työvuorosuunnittelu on työyhteisössä osa-alue, joka herättää paljon tunteita ja johon liittyy myös epäoikeudenmukaisuuden tuntemuksia. Toisaalta työvuorosuunnittelun perimmäinen tarkoitus on se, että osaavaa henkilökuntaa on jokaisessa työvuorossa riittävästi. Kehittämällä ja tehostamalla työvuorosuunnittelua, voidaan organisaatioissa saada myös taloudellisia säästöjä aikaiseksi silloin, kun työntekijöiden sijoittelu on sujuvaa ja henkilöstöresurssit ovat optimaalisessa suhteessa työmäärään nähden.

Kuva demo-organisaation kuvitteellisesta miehityssunnittelusta

Työaikajärjestelmästä apua käytännön toteutukseen

Hyvä työvuorosuunnittelujärjestelmä tukee myös henkilöstön terveyttä. Järjestelmä huolehtii suunnittelussa siitä, että vuorolistoihin tulee mahdollisimman vähän kuormittavia työvuoroja. Samalla tehokkuus kasvaa kun järjestelmään integroidun miehityssuunittelun avulla voidaan varmistaa, että jokaisessa työpisteessä ja -tehtävässä on siihen sopiva, ammattitaitoinen henkilö eikä ns. ”hätävara-tuuraaja”. Näin varmistutaan että työvuoro on täytetty optimaalisesti.

Työvuorot läpinäkyvästi pilvessä tuo reiluutta

  • Automatisointi tuo työvuoroihin läpinäkyvyyttä ja reiluutta
  • Työvuorot ovat ennakoitavissa ja jokainen itse voi tarkastaa netin yli viimeisimmät muutokset
  • Unohdetaan sosiaalinen valtapeli, post it -laput ja seinään teipattava työvuorolista tai exceleiden kymmenet eri versiot joko verkkolevyllä tai pahimmassa tapauksessa käyttäjien omilla työasemilla.
  • Työvuoro- ja lomatoiveet tulevat sähköisen sovelluksen avulla automaattisesti huomioiduksi

Lisää aiheesta mm. Kuntalehden artikkelista: